DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

O Projekcie

Spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej bibliotekami naukowymi

14 czerwca 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej bibliotekami szkół wyższych działających w naszym regionie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, zastępca dyrektora Biblioteki UŚ st. kust. dypl. mgr Małgorzata Waga oraz przedstawiciele dyrekcji i  kierownictw książnic naukowych i publicznych z regionu.

Więcej…
 
 

Testy procedur przeprowadzkowych

Równocześnie z prowadzeniem prac wyposażeniowych przygotowujemy się do przenoszenia księgozbiorów Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE do nowego gmachu. To skomplikowany i pracochłonny proces - tuż po otwarciu w CINiBA znajdzie się ok. 800 000 woluminów książek z 2 różnych bibliotek. Dlatego już rozpoczęliśmy fazę testowania procedur przeprowadzkowych, wykorzystując w tym celu część księgozbioru.

 

 

Więcej…
 

Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, to projekt realizowany przez konsorcjum katowickich Uniwersytetów - Śląskiego i Ekonomicznego. Stanowi komplementarną część kluczowego dla rozwoju regionu projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) .

 

 

   

Więcej…
 

Przygotowanie zbiorów do wolnego dostępu w CINiBA (zdjęcia)

Trwają prace nad kodowaniem i oklejaniem książek przeznaczonych do wolnego dostępu w CINiBA.

 

 

 

 

Więcej…
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg