DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

Error: GD2 library does not support JPG!

Przygotowanie zbiorów do wolnego dostępu w CINiBA (zdjęcia)

Trwają prace nad kodowaniem i oklejaniem książek przeznaczonych do wolnego dostępu w CINiBA.

 

 

 

 

 

Prace polegają na naklejaniu etykiet zawierających dane o książce, takich jak autor, tytuł i symbol UKD, kolorów oznaczających dział w którym znajdować się będzie książka, oraz symbolu informującego o tym, czy dana pozycja będzie dostępna do wypożyczenia na zewnątrz. Wklejane są także zabezpieczające paski magnetyczne oraz etykiety RFID, dzięki którym możliwe będzie dokonywanie samowypożyczeń.

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg