DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

Testy procedur przeprowadzkowych

Równocześnie z prowadzeniem prac wyposażeniowych przygotowujemy się do przenoszenia księgozbiorów Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE do nowego gmachu. To skomplikowany i pracochłonny proces - tuż po otwarciu w CINiBA znajdzie się ok. 800 000 woluminów książek z 2 różnych bibliotek. Dlatego już rozpoczęliśmy fazę testowania procedur przeprowadzkowych, wykorzystując w tym celu część księgozbioru.

 

 

Najważniejsze elementy tych procedur dotyczą ewidencji i ochrony zbiorów. Zanim książki zostaną przetransportowane do miejsca przeznaczenia w nowym gmachu, bibliotekarze i magazynierzy muszą zarejestrować każdy egzemplarz w tzw. module przeprowadzkowym systemu biblioteczno-informacyjnego PROLIB. Ten dodatkowy moduł został zaprojektowany wg wskazówek pracowników BUŚ w ramach projektu Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którego celem było przygotowanie zbiorów obydwu uczelnianych bibliotek (UŚ i UE) do udostępniania w budynku CINiBA.

Pozwala on generować raporty materiałów przygotowanych do transportu, a po rozładunku w nowym gmachu – tworzyć tzw. inwentarz wpływów. W tym celu informacje z kodu, w który zaopatrzony jest każdy dokument, są wczytywane do systemu zanim trafi do transportu oraz ponownie po rozładunku, przed dostarczeniem  go na właściwą półkę w CINiBA.

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg