DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

Error: GD2 library does not support JPG!

Spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej bibliotekami naukowymi

14 czerwca 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej bibliotekami szkół wyższych działających w naszym regionie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, zastępca dyrektora Biblioteki UŚ st. kust. dypl. mgr Małgorzata Waga oraz przedstawiciele dyrekcji i  kierownictw książnic naukowych i publicznych z regionu.

 

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie wyników pracy nad dwoma projektami finansowanymi ze środków UE, realizowanymi wspólnie przez Uniwersytety Śląski i Ekonomiczny w Katowicach. Podczas spotkania profesor Pawelec podsumował przebieg procesu inwestycyjnego CINiBA. Kierownik projektu "MOK" mgr Anna Śpiechowicz przedstawiła założenia i efekty oraz omówiła przebieg prac nad przygotowaniem BUŚ i BG UE do integracji w nowym gmachu Centrum.

 

Foto CINiBA

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg