DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, to projekt realizowany przez konsorcjum katowickich Uniwersytetów - Śląskiego i Ekonomicznego. Stanowi komplementarną część kluczowego dla rozwoju regionu projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) .

 

 

   

 

 MOK jest przedsięwzięciem wspomagającym CINiBA, ponieważ jego produkty znajdą bezpośrednie zastosowanie w nowej książnicy akademickiej. Głównym zadaniem tego projektu jest rozbudowa i przygotowanie do zintegrowania systemów zarządzania zasobami bibliotek współtworzących CINiBA (czyli Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE).  Tworzony w ramach projektu tzw. nowoczesny model otwartych kolekcji umożliwi zarządzanie i korzystanie ze wszystkich typów zbiorów dostępnych w CINiBA. Będą to zarówno książki i czasopisma w tradycyjnej wersji papierowej, jak i czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne, abstraktowe, pełnotekstowe oraz inne materiały multimedialne.


Połączone zasoby obu Bibliotek utworzą zbiór książek liczący blisko 800 tysięcy egzemplarzy. Kilkaset tysięcy woluminów zanim znajdzie się na półkach w zasięgu ręki czytelników, musi zostać zaopatrzone w odpowiednie etykiety z kodami i oznaczeniami. Są to elementy identyfikujące i zabezpieczające, dzięki którym będzie możliwa m.in. kontrola rozmieszczenia zbiorów w wolnym dostępie oraz odszukanie zagubionej książki.

MOK to także rozbudowa i integracja różnych wersji systemu bibliotecznego Prolib, z których obecnie korzystają BUŚ i BG UE. Użytkownicy CINiBA otrzymają narzędzie do samodzielnego wypożyczania, które wskaże lokalizację publikacji, sposób korzystania (wypożyczenie, korzystanie na miejscu), a także umożliwi rejestrację użytkowania (system SelfCheck). Zwrot wypożyczonych materiałów również będzie znacznie łatwiejszy. Dzięki tzw. „wrzutni nocnej” - ulokowanej w części gmachu dostępnej dla czytelników nawet po zamknięciu biblioteki, książki będzie można oddawać przez całą dobę.

Kolejna nowość to udostępnianie informacji z elektronicznego katalogu bibliotecznego OPAC w wyszukiwarkach internetowych.

Poprzez efektywne zarządzanie zbiorami oparte o nowoczesny model otwartych kolekcji, Centrum będzie pod względem swej oferty i sposobu korzystania ze zbiorów instytucją nie mającą precedensu i konkurencji w regionie.

Projekt MOK realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg